Wie zijn wij?


Kristof Van Rossem  is Master in de religiewetenschappen en in de filosofie. Hij studeerde in Leuven (KUL), Amsterdam (UvA) en Uppsala (UU).
Hij publiceerde over praktische filosofie en schreef onlangs Vraag Raak! Bewust vragen stellen in communicatie (LannooCampus 2023). Als zelfstandige begeleidt hij coachings- en beleidstrajecten en allerlei opleidingen in dialoog en reflectie voor organisaties uit verschillende sectoren.
Hij is gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en in de socratische gespreksvoering. Samen met Hans Bolten verzorgt hij een jaarlijkse opleiding tot socratisch gespreksbegeleider onder andere aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Hij deed onderzoek naar cocreatie in ondernemingen in opdracht van Cocom, een netwerk van bedrijfsleiders. Hij is lector aan de KULeuven waar hij een jaarlijks seminarie ‘Filosoferen met kinderen en adolescenten’ leidt. Hij is docent bedrijfsethiek aan de Odisee Hogeschool Brussel.

Het Online profiel van Kristof:
https://www.linkedin.com/in/socratischgesprek?trk=hp-identity-name

Of vindt Kristof op Facebook

Sam de Vlieger studeerde filosofie (master) aan de KU Leuven. Daarna behaalde hij een lesbevoegdheid economie en filosofie. Hij is nu docent filosofie op het Pantarijn, een middelbare school in Wageningen. Hij specialiseert zich in de kunst van het vragen stellen en volgde hiervoor opleidingen bij Kristof van Rossem. Hij ontwikkelt de webapplicatie www.peertest.nl waarop leerlingen elkaar kunnen toetsen door elkaar vragen te stellen. Hij publiceert over filosofie, pedagogiek en ICT.

Gideon Hakker  studeerde af op de Toneelacademie Maastricht als regisseur/docent drama en volgde bijscholing bij Kristof Van Rossem in verschillende filosofische gesprekstechnieken. Hij is zowat overal procesgericht werkzaam met kinderen, jongeren, volwassenen. Gideon is pedagogisch manager bij Debateville. Hij werkt daarnaast als freelancer voor theatergezelschappen als De Kopergieterij, HETPALEIS, De Veerman …

Documentaire over het werk van Kristof Van Rossem :

Voor wie werken wij?

Enkele vaste klanten:

beroepsopleiding socratisch gespreksleider (link)

Hier verzorgen wij sinds 2011 de beroepsopleiding socratisch gespreksleider

beroepsopleiding socratisch gespreksleider (link)

Voor het SSR – Studiecentrum Rechtspleging Nederland verzorgen wij jaarlijks socratische gesprekken over gerechtelijke oordeelsvorming

We verzorgen de training  Socratische vaardigheden  voor het ROR. We trainen penitentiair beambten, ambtenaren, politieagenten in het omgaan met gedetineerden en burgers die ‘geradicaliseerd’ zijn. 

socratisch-gesprek

We verzorgen jaarlijks de introductie tot de socratische gespreksvoering in de Comenius Leergangen, oa. de Europese Leergang

socratisch-gesprek

We verzorgen jaarlijks een introductie tot het socratisch gesprek voor hulpverleners aan dit gerenommeerde Instituut in Antwerpen

Andere opdrachtgevers uit het recente verleden
Beleidsplanning/ Waardenonderzoek/ Missie- en visieontwikkeling :

socratischgesprekMinisterie van de Vlaamse Gemeenschap

socratisch-gesprekVertrouwenscentra Vlaanderen

socratisch-gesprekChristelijke Mutualiteiten

socratisch-gesprekVlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling

socratisch-gesprekSteunpunt/ Centra Algemeen Welzijnswerk

socratisch-gesprekColruytgroup

socratisch-gesprekKBC

socratisch-gesprekCarestream Belgium

socratisch-gesprekGasthuiszusters Antwerpen (ziekenhuizen)

socratisch-gesprekPsychiatrische kliniek Alexianen Tienen

socratisch-gesprek

Tabor

socratisch-gesprekCentra voor Geestelijke Gezondheidszorg

socratisch-gesprekSamenlevingsopbouw vzw

socratisch-gesprekCC Westrand Dilbeek

socratisch-gesprekAbbeyfield vzw

(Opleiding) Socratisch gesprek :

socratisch-gesprekFontys Hogeschool Tilburg

socratisch-gesprekUniversiteit Antwerpen

socratisch-gesprekVerbond voor Vlaamse Tandartsen

socratsichgesprekJustitieel Welzijnswerk (gevangenen)

socratisch-gesprekMinderhedenforum

socratsichgesprekZ-Index

socratsichgesprekICKA.nl

Kunst van het vragen stellen :


socratischgesprekOpenbaar Ministerie Justitie Limburg

socratischgesprekBegeleid Wonen

socratischgesprekColruytgroup

socratischgesprekNVKVV

socratischgesprekON Semi conductor

socratischgesprekAZ Groeninge Kortrijk

socratischgesprekBelgische Krijgsmacht

socratischgesprekTropisch instituut, Antwerpen

socratischgesprekVUmC Amsterdam

socratischgesprekHooggerechtshof Den Haag

socratischgesprekVlaamse Overheid

socratischgesprekIDEWE

Training filosofisch gespreksleider voor kinderen en jongeren :


socratisch-gesprekArtevelde Hogeschool

socratischgesprekProvincie Vlaams-Brabant en Antwerpen

socratischgesprekGemeente Geraardsbergen

socratischgesprekDeMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen)

socratischgesprekGezinsbond

socratisch-gesprekDjapo vzw

socratisch-gesprekKindermuseum Brussel

socratisch-gesprekKaruur vzw

socratisch-gesprekAlbertingh Tijm Scholengroep Hilversum

Overtuigen met stijl :


socratisch-gesprekOpen VLD

socratischgesprekCD§V

socratisch-gesprekNV-A

socratischgesprekUZGent

socratisch-gesprekChirojeugd Vlaanderen

socratisch-gesprekAFS internationaal vrijwilligerswerk

Phone: +32 473 71 58 35
Kokerijstraat 90
B 9310 Meldert