“Reflectie begint waar de spontane expressie van de opinie wordt verstoord.”

(uit M&P, september 21)

Lees hier hoe Kristof Van Rossem uitlegt geeft bij dit citaat uit zijn boek ‘Het Filosofisch Gesprek’. 

artikel M&P september21

 
 Niet voor rede vatbaar? De Aristote-les over hoe omgaan met ‘radicaliserende’  jongeren. 

(uit Filosofie, jrg. 28, nr. 1, p.45-49)

In dit artikel lees je hoe je invloed kan uitoefenen op cliënten die ‘niet voor rede vatbaar’ zijn

Lees artikel ‘niet voor rede vatbaar’

De kunst van de verwondering. Interview met Kristof Van Rossem. Okra

magazine, december 2018.

Lees : de-kunst-van-de-verwondering

Socratische gesprekken. De kunst van de nuance en de twijfel

( uit n’GO magazine, februari 2016, 37-42).

Hier lees je kort wat een socratisch gesprek is en wat het oplevert

Lees het artikel hier:    Socratische gesprekken.pdf

De kunst van het vragen stellen

De kunst van het vragen stellen

(Uit : Knack, 29 januari 2014, p.74-75)

Hier weet u na slechts 2 pagina’s wat de socratische stijl in vragen stellen inhoudt.

Lees het artikel hier:    De kunst van het vragen stellen.pdf

Het socratisch tweegesprek

Het socratisch tweegesprek

(Uit : Filosofie en Praktijk (2012), jrg. 33, nr. 3, p.123-129)

In dit stuk lees je hoe ik Anne socratisch bevraag over haar opvattingen over vriendschap.

Lees het artikel hier:     Het socratisch tweegesprek.pdf

Socratisch beraad

Socratisch beraad (met Hans Bolten)

(uit in Van Dartel, Molewijk, B. (2014). In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam: Boom. p.96-112)

In dit artikel beschrijven we de socratische gespreksmethode als een geheel van zes bewegingen. Alles geïllustreerd met een levensecht voorbeeld van een socratisch gesprek.

Lees het artikel hier:    Socratisch beraad.pdf

Wilt u gestoord worden?

Wilt u gestoord worden? (Met Hans Bolten)

(uit Delnoy, J. en Van Dalen, W. (red.) (2003) Het socratisch gesprek. Best : Damon. p.264-279).

Over wat er in een gesprek met tandartsen zoal kan plaatsvinden. Niet lezen als u niet gestoord wilt worden…

Lees het artikel hier:    Wilt u gestoord worden? pdf

Filosofisch communiceren met kinderen.

Filosofisch communiceren met kinderen.

(Uit Pedagogiek in praktijk (2013), nr. 71, februari, p.18-23)

Hier lees je in een notedop wat de socratische stijl betekent in het filosofisch gesprek met kinderen.

Lees het artikel hier:    Filosofisch communiceren met kinderen.pdf

Socratisch filosoferen met jongeren

Socratisch filosoferen met jongeren

(uit Filosofie (2009) jrg. 19, nr. 5, p.42-46 en in nr. 6, p.58-62)

In het eerste deel lees je iets meer over de achtergronden van het ‘socratisch gesprek’ . In het tweede deel beschrijf ik een socratisch gesprek met jongeren over seks…

Lees het artikel hier:     Socratisch filosoferen met jongeren.pdf

Vraaggesprek werkt empowerend

Vraaggesprek werkt empowerend

Dit is een interview door Farid Meziani met Kristof over wat socratisch vragen stellen kan betekenen in het werken met jongeren.

Vraaggesprek werkt empowerend.pdf

Zo gezegd zo gedaan

Zo gezegd zo gedaan

(Verscheen als  Zo gezegd zo gedaan. Trainen in integriteit, in Ethische Perspectieven, 15 (2005) 1, p.34-46.)

Dit stuk, dat ik met Hans Bolten schreef, is een academisch(er) artikel over de integriteit van trainers in integriteit…

Lees het artikel hier:    Zo gezegd zo gedaan.pdf

De socratische methode achter de tralies

De socratische methode achter de tralies. Filosofische gesprekken met gedetineerden.

(uit Filosofie (2007),  jrg. 17 nr. 1,  p.35-40 en nr. 2, p. 47-51)

Dit ‘lichte’ artikel is een neerslag van enkele socratische gesprekken die ik begeleidde met gedetineerden in vijf Vlaamse gevangenissen. En in de nor werd uiteindelijk de methode zelf bestraft, opgesloten en uiteindelijk ‘bevrijd’.

De socratische methode achter de tralies.pdf

Vijf tips voor een leven vol humor

Vijf tips voor een leven vol humor

(Uit : filosofie (2016), jrg. 26 nr.4, p.30-35)

Iets helemaal anders : hoe je leven nog humoristischer maken dan het al is?

Lees het artikel hier:     Vijf tips voor een leven vol humor.pdf[

 

Publicaties


 • Het Filosofisch Gesprek. De Basis. (2020) Leuven/Leusden: LannooCampus + ISVW
 • Het Filosofisch Gesprek, in Filosofie op School. Handboek vakdidactiek filosofie (2021). Red. D. Berendsen, N.Kienstra, K. Poortier, F.Rombout. Amsterdam : Boom, p. 191-214 
 • How to lead a Socratic Dialogue (2018) in Staude, D. + Ruschmann, E. (ed.) Understanding the other and oneself. Cambridge Scholars Publishing, p.67-80.
 • Leerling of bekeerling. Radicalisering bespreken in de klas (2017) Met Jeffrey Meskens en Jade van Overmeir. Leuven : Acco
 • ‘Le dialogue socratique en pratique’ (2017), dans Mieke de Moor (ed.) Socrate à l’Agora. Que peut la parole philosophique. Paris : Vrin, p.64-77
 • ‘Socrates in Prison. Socratic dialogues with prisoners’ (2017) In Philosophical Practise. Journal of the APPA, 12.3, p.1980-1991.
 • ‘Cómo dirigir un diálogo socrático’ ‘(2017), in Segura Peraita, C. (ed.) El método socrático hoy. Para una enseñanza y práctica dialógica de la filosofía. Madrid : Escolar y Mayo, p.139-157
 • ‘Vijf tips voor een leven vol humor’ (2016), in Filosofie, vol:26, nr. 4 p. 30-35
 • ‘Socratisch beraad’(2014). Met Hans Bolten. in Van Dartel, H. en Molewijk, B. In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam : Boom. p.96-112.
 • ‘Filosofisch communiceren met kinderen’ (2013) , in Pedagogiek in praktijk , nr. 71, februari, p.18-23
 • ‘Hoe socratisch is een filocafé?’, in Aerts, S. (red.) (2012), Het filosofisch café in acht vragen. Antwerpen : Garant, p.53-73.
 • ‘Socratisch filosoferen met jongeren’ (2009) in Filosofie, jrg. 19, nr. 5, p.42-46 en in nr. 6, p.58-62.
 • Langer, harder of anders werken? Arbeidscultuur van de toekomst (2009) (red.), Antwerpen : Pelckmans, Tertio.
 • ‘La Vie approfondie. A propos du dialogue socratique’ (2009), in Diotime. Revue internationale de didactique de philosophie, nr. 39, maart
 • Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren, met Goedele de Swaef (red.), Mechelen : Woltersplantyn.
 • ‘De socratische methode achter de tralies. Filosofische gesprekken met gedetineerden’(2007) , in Filosofie, jrg. 17 nr. 1, p.35-40 en nr. 2 , p. 47-51 en in Metanoia, nr 4 (2006).
 • ‘What is a socratic dialogue?’(2006), in Filosofie, 1, p.48-51
 • ‘Zo gezegd zo gedaan. Trainen in integriteit’ (2005), in Ethische Perspectieven, 15, 1, p.34-46.
 • ‘Inleiding’ (2004), in R.Braidotti, Op doorreis. Nomadisch denken in de 21e Eeuw. Amsterdam: Boom, Amsterdam.
 • ‘Nomadisch denken. Over Rosi Braidotti’ (2004), in Het Vrije Woord, nr.3, p.6-10.
 • ‘Narrenwijsheid’(2004) , in Filosofie, jrg 14, nr. 2, p.15-19 en in Antenne, nr.4, december
 • ‘Wilt u gestoord worden?’ (2003) Met Hans Bolten, in Delnoy, J. en Van Dalen, W., Het socratisch gesprek. Best : Damon.
 • ‘De extractie van de waarheid, over het socratisch gesprek’ en  ‘Hoe leit dit kindeken? Anamnese en diagnose in een socratisch gesprek’ (2002), samen met Hans Bolten, in Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde, jrg. 57/4, p.257-292.
 • ‘Horzels op een paard. Het socratisch gesprek in het vormingswerk’ (2001), in Vorming, 16, nr.3, p.159-188.
 • ‘Voortdurend begeren. Filosofie, filosoferen en het socratisch gesprek’(2011), in Filosofie 11, nr.2, p.38-39.
 • Filosoferen met jongeren (2001), samen met Willy Poppelmonde, Goedele De Swaef, Paul Fransoo. Antwerpen : Kluwer, 186 p.
 • ‘Woekerend Denken. Filosoferen in een volkshogeschool’ (2000), in Crapels, O. en Karssing, E., Filosoof in de praktijk. Assen: Van Gorcum, p. 56-68.
 • ‘Passie voor verandering. Over het denken van Rosi Braidotti’ (1999) in Filosofie, 9 nr.3 , p.18-21 en in VMT, 33 (1999), nr.3, p.69-74.

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Phone: +32 473 71 58 35
Kokerijstraat 90
B 9310 Meldert