articles to download


Socratische gesprekken.
 
 
 
 
 
 
What is a Socratic Dialogue? (in Filosofie, 1 (2006), p.48-51)

This is in a nutshell what a Socratic Dialogue is about

Read the article:    What is a socratic dialogue?.pdf

The art of questioning in the classroom 

Discover in this chapter on how to influence your students better with questions : The art of questioning in the classroom 2024

(published in Ann.S. Pihlgren (2024). Undervisa! Gleerups Publishing Malmö, p.171-183)

How to ask socratic questions (unpublished)

This is one page with some essential features

Read the article here:    How to ask Socratic questions?pdf

Het socratisch tweegesprek

 
 
 
 
 
 
Meeting Socrates. How to do Socratic consultations

( in Philosophical Practise. Journal of the APPA , March 2014, Jrg.9.1, p.1344-51)

In this article I show how I do one-on-one Socratic consultations.

Read the article HERE. 

Socratisch beraad
 
Socratisch beraad (with Hans Bolten)

(from  Van Dartel, H. en Molewijk, B. (2014). In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam : Boom. p.96-112 – in Dutch)

In this article (in Dutch), you can read how caregivers behave in a Socratic Dialogue. The 6 Socratic movements that constitute the essence are worked out and sketched briefly.

Read the article here:    Socratisch beraad.pdf

Wilt u gestoord worden?

 
 
Wilt u gestoord worden? (with Hans Bolten in Dutch)

(uit Delnoy, J. en Van Dalen, W. (red.) (2003) Het socratisch gesprek. Best : Damon. p.264-279)

Here you read what can happen when dentists engage in a Socratic dialogue. Not to be read when you don’t want to be disturbed!

Read the article here:    Wilt u gestoord worden

                                                                                                                                                 
                                                                                                                   
How to lead a Socratic dialogue ?

in Staude, D. and Ruschmann, E. (eds.) (2018) Understanding the other and oneself. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, p.67-80

In this article I describe how I lead a Socratic Dialogue about the subject of nonsense. It offers a fairly good view on my interpretation of the Socratic method.

 Read the article here:   how to lead a Socratic dialogue

Vraaggesprek werkt empowerend

 
 
 
 
 
 
Cómo dirigir un diálogo socrático

in Segura Peraita, C. (ed.) (2017) El método socrático hoy. Para una enseñanza y práctica dialógica de la filosofía. Madrid : Escolar y Mayo, p.139-157

In this article in Spanish I explain how I lead a Socratic Dialogue about ‘nonsense’…Download it HERE.

De socratische methode achter de tralies
 
 
 
 
 
 
 
Socrates in prison. Socratic dialogues with prisoners

in Philosophical Practice,  Journal of the APPA, November 2017, 12.3: 1980-91

Here you can read how I did socratic dialogues in five Belgian prisons. Download it HERE

 

 

List of publications


   • ‘How to lead a Socratic Dialogue’ in Staude, D. and Ruschmann, E. (eds.) (2018) Understanding the other and  oneself. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, p.67-80
   • ‘Cómo dirigir un diálogo socrático ‘(2017), in Segura Peraita, C. (ed.) El método socrático hoy. Para una enseñanza y práctica dialógica de la filosofía. Madrid : Escolar y Mayo, p.139-157
   • ‘Vijf tips voor een leven vol humor’ (2016), in Filosofie, vol:26, nr. 4 p. 30-35
   • ‘Socratisch beraad’(2014). Met Hans Bolten. in Van Dartel, H. en Molewijk, B. In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam : Boom. p.96-112.
   • ‘Filosofisch communiceren met kinderen’ (2013) , in Pedagogiek in praktijk , nr. 71, februari, p.18-23
   • ‘Hoe socratisch is een filocafé?’, in Aerts, S. (red.) (2012), Het filosofisch café in acht vragen. Antwerpen : Garant, p.53-73.
   • ‘Socratisch filosoferen met jongeren’ (2009) in Filosofie, jrg. 19, nr. 5, p.42-46 en in nr. 6, p.58-62.
   • Langer, harder of anders werken? Arbeidscultuur van de toekomst (2009) (red.), Antwerpen : Pelckmans, Tertio.
   • ‘La Vie approfondie. A propos du dialogue socratique’ (2009), in Diotime. Revue internationale de didactique de philosophie, nr. 39, maart
   • Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren, met Goedele de Swaef (red.), Mechelen : Woltersplantyn.
   • ‘De socratische methode achter de tralies. Filosofische gesprekken met gedetineerden’(2007) , in Filosofie, jrg. 17 nr. 1, p.35-40 en nr. 2 , p. 47-51 en in Metanoia, nr 4 (2006).
   • ‘What is a socratic dialogue?’(2006), in Filosofie, 1, p.48-51
   • ‘Zo gezegd zo gedaan. Trainen in integriteit’ (2005), in Ethische Perspectieven, 15, 1, p.34-46.
   • ‘Inleiding’ (2004), in R.Braidotti, Op doorreis. Nomadisch denken in de 21e Eeuw. Amsterdam: Boom, Amsterdam.
   • ‘Nomadisch denken. Over Rosi Braidotti’ (2004), in Het Vrije Woord, nr.3, p.6-10.
   • ‘Narrenwijsheid’(2004) , in Filosofie, jrg 14, nr. 2, p.15-19 en in Antenne, nr.4, december
   • ‘Wilt u gestoord worden?’ (2003) Met Hans Bolten, in Delnoy, J. en Van Dalen, W., Het socratisch gesprek. Best : Damon.
   • ‘De extractie van de waarheid, over het socratisch gesprek’ en  ‘Hoe leit dit kindeken? Anamnese en diagnose in een socratisch gesprek’ (2002), samen met Hans Bolten, in Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde, jrg. 57/4, p.257-292.
   • ‘Horzels op een paard. Het socratisch gesprek in het vormingswerk’ (2001), in Vorming, 16, nr.3, p.159-188.
   • ‘Voortdurend begeren. Filosofie, filosoferen en het socratisch gesprek’(2011), in Filosofie 11, nr.2, p.38-39.
   • Filosoferen met jongeren (2001), samen met Willy Poppelmonde, Goedele De Swaef, Paul Fransoo. Antwerpen : Kluwer, 186 p.
   • ‘Woekerend Denken. Filosoferen in een volkshogeschool’ (2000), in Crapels, O. en Karssing, E., Filosoof in de praktijk. Assen: Van Gorcum, p. 56-68.
   • ‘Passie voor verandering. Over het denken van Rosi Braidotti’ (1999) in Filosofie, 9 nr.3 , p.18-21 en in VMT, 33 (1999), nr.3, p.69-74.
Phone: +32 473 71 58 35
Kokerijstraat 90
B 9310 Meldert