Publicaties

Recente publicaties

20170511_094549 (2)

 • Leerling of bekeerling. Radicalisering bespreken in de klas (2017) Met Jeffrey Meskens en Jade van Overmeir. Leuven : Acco.
 • How to lead a Socratic Dialogue (2018) in Staude, D. + Ruschmann, E. (ed.)Understanding the other and oneself. Cambridge Scholars Publishing, p.67-80.
 • Como dirigir un dialogo socratico (2017), in Segura Pareita, C. (ed.), El metodo socratico hoy. Para una ensenanza y practica dialogica de la filosofia. Madrid : Escolar y Mayo, p.139-157.
 • Socratisch beraad (2014). Met Hans Bolten. in Van Dartel, H. en Molewijk, B. In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam : Boom. p.96-112.
 • ‘Meeting Socrates. How to do Socratic consultations’ (2014) in Philosophical Practise. Journal of the APPA , March 2014, Jrg.9.1, p.1344-51 and in Businesspathways, february 2014, see http://www.isfp.co.uk/businesspathways/current.html
 • Filosofisch communiceren met kinderen (2013) , in Pedagogiek in praktijk , nr. 71, februari, p.18-23
 • Hoe socratisch is een filocafé?, in Aerts, S. (red.) (2012), Het filosofisch café, Garant, Antwerpen, p.53-73.
 • Het socratisch tweegesprek, 2012, in Filosofie en Praktijk, jrg. 33, nr. 3, p.123-129.
 • Que es un dialogo Socratico (2011), in Pack en Redes. La revista digital del CEP del Alcala del Guadaira, vol 1, nr. 9.
 • Socratisch filosoferen met jongeren, in Filosofie, jrg. 19, 2009, nr. 5, p.42-46 en in nr. 6, p.58-62.
 • Langer, harder of anders werken? Arbeidscultuur van de toekomst, K. Van Rossem (red.), Pelckmans, Tertio, Antwerpen, 2009
 • La Vie approfondie. A propos du dialogue socratique, in Diotime. Revue internationale de didactique de philosophie, nr. 39, maart 2009
 • Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren, met Goedele de Swaef (red.), Woltersplantyn, Mechelen, 2008
 • De socratische methode achter de tralies. Filosofische gesprekken met gedetineerden, in Filosofie, jrg. 17 nr. 1 (2007), p.35-40 en nr. 2 (2007), p. 47-51 en in Metanoia, nr 4 (2006).
 • What is a socratic dialogue?, in Filosofie, 1 (2006), p.48-51
  Zo gezegd zo gedaan. Trainen in integriteit, in Ethische Perspectieven, 15 (2005) 1, p.34-46.
 • Inleiding, in R.Braidotti, Op doorreis. Nomadisch denken in de 21e Eeuw, Boom, Amsterdam, 2004.
 • Nomadisch denken. Over Rosi Braidotti, in Het Vrije Woord, nr.3, 2004, p.6-10.
 • Narrenwijsheid, in Filosofie, jrg 14, nr. 2, 2004, p.15-19 en in Antenne, nr.4, december 2004
 • Wilt u gestoord worden? Met Hans Bolten, in Delnoy, J. en Van Dalen, W., Het socratisch gesprek, Damon, Best, 2003
 • De extractie van de waarheid, over het socratisch gesprek en Hoe leit dit kindeken? Anamnese en diagnose in een socratisch gesprek, samen met Hans Bolten, in Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde, jrg. 57/4, 2002, p.257-292.
 • Horzels op een paard. Het socratisch gesprek in het vormingswerk, in Vorming, 16 (2001), nr.3, p.159-188.
 • Voortdurend begeren. Filosofie, filosoferen en het socratisch gesprek, in Filosofie 11 (2001), nr.2, p.38-39.
 • Filosoferen met jongeren, samen met Willy Poppelmonde, Goedele De Swaef, Paul Fransoo, Kluwer, Antwerpen, 2001, 186 p.
 • Woekerend Denken. Filosoferen in een volkshogeschool, in Crapels, O. en Karssing, E., Filosoof in de praktijk, Assen, Van Gorcum, 2000, p. 56-68.
 • Passie voor verandering. Over het denken van Rosi Braidotti, in Filosofie, 9 (1999), nr.3 , p.18-21 en in VMT, 33 (1999), nr.3, p.69-74.

Teksten

 

 • Meeting Socrates. How to do Socratic consultations (pdf, 672kB)
  This is an article in which I show how to do a Socratic dialogue in a one-on-one setting.
 • Que es un dialogo Socratico (pdf, 165 kB)
  This is a short article in Spanish about the essence of the Socratic Dialogue
 • Horzels op een paard (pdf, 43 kB)
  Dit is een stuk over het gebruik van de socratische methode in het vormingswerk. Zie Horzels op een paard. Het socratisch gesprek in het vormingswerk, in Vorming, 16 (2001), nr.3, p.159-188.
 • Wilt u gestoord worden ? (pdf, 43 kB)
  Dit artikel schreven Hans Bolten en ikzelf in ‘Platonische stijl’ over een socratisch gesprek met tandartsen. Het verscheen in het boek ‘Het socratisch gesprek’. Zie Wilt u gestoord worden? Met Hans Bolten, in Delnoy, J. en Van Dalen, W., Het socratisch gesprek, Damon, Best, 2003
 • Zo gezegd, zo gedaan. (pdf, 114 kB)
  Dit stuk handelt over het trainen van trainers in integriteit en verscheen in Ethische Perspectieven. Zie Zo gezegd zo gedaan. Trainen in integriteit, in Ethische Perspectieven, 15 (2005) 1, p.34-46.
 • Narrenwijsheid. (pdf, 196 kB)
  Dit is een tekst over de filosofische visie op humor. Over dit onderwerp geef ik regelmatig lezingen voor allerlei organisaties. Zie Narrenwijsheid, in Filosofie, jrg 14, nr. 2, 2004, p.15-19 en in Antenne, nr.4, december 2004
 • Wat is een socratisch gesprek? (pdf, 42 kB)
  Een kort inleidend stuk over wat volgens mij een socratisch gesprek is (ongepubliceerd).
 • De socratische methode achter de tralies. (pdf, 1,5 MB)
  Dit artikel is een neerslag van enkele socratische gesprekken die ik begeleidde met gedetineerden in vijf Vlaamse gevangenissen. Het verscheen als De socratische methode achter de tralies. Filosofische gesprekken met gedetineerden, in Filosofie, jrg. 17 nr. 1 (2007), p.35-40 en nr. 2 (2007), p. 47-51..
 • La vie approfondie ? (pdf, 1,3 MB)
  Dit is een inleidende tekst over het Socratisch Gesprek in het frans.
 • What is a socratic dialogue ? (pdf, 533 kB)
  Dit is een inleidende tekst over het Socratisch Gesprek in het engels.
Phone: +32 473 71 58 35
Kokerijstraat 90
B 9310 Meldert