Beleidsplanning /  missie- en visie-ontwikkeling

 

Herken je jezelf in een van deze stellingen?

  •    Je organisatie of afdeling ondergaat een fusieproces en je wil de eigenheid of de doelstellingen van de betrokkenen helder krijgen.
  •    Je hebt behoefte aan herbronning of bezinning over waar het in je organisatie allemaal om begonnen is.
  •    Je wil met je collega’s of medewerkers systematisch reflecteren over de missie en de doelstellingen waarmee je werkt.
  •    Je wil als leidinggevende de verschillende visies van de medewerkers over wat belangrijk is in hun werk meer op elkaar afstemmen.

Dan is dit programma iets voor jou!

visie-en-missieontwikkeling

SCHRIJF JE IN
OFFERTE OP MAAT

Programma

Het programma wordt samengesteld tijdens een intake met de opdrachtgevers. Afhankelijk van de eigen wensen en doelstellingen, maken we op maat een programma. Via enkele oefeningen en een constructieve dialoog komen we tot een (her)formulering van

  • de visie van de organisatie op de mens, de samenwerking met anderen, de maatschappij en de plaats van de organisatie daarin
  • de missie als ‘identiteitskaart’ van de organisatie
  • de strategische doelen, te halen binnen een ruime tijdsspanne
  • de operationele of tactische doelstellingen te halen binnen een kortere termijn

De opvattingen van de deelnemers zelf over de kwaliteit en de essentie van hun werk zijn de basis van de beleidsplanning.  Dit zorgt ervoor dat deze duurzaam en efficiënt is want gedragen door de medewerkers.

De stijl  van de training is cocreatief :  Je wordt aangesproken op je eigen creatief en analytisch denken

De stijl is ook  socratisch :  Een kritisch onderzoek over je eigen waarden en overtuigingen is de basis voor de gezamenlijke visie.

Resultaten?

We voorzien ook in  ‘instrumenten’ om de resultaten te ‘meten’ en stellen desgewenst een tijdspad op.

Testimonials beleidsplanning Steunpunt Algemeen Welzijnswerk