Algemene Voorwaarden

 1. Annulering gesloten trainingen

Bij de annulering van een opdracht door een opdrachtgever, gaan we  in gesprek met de opdrachtgever om tot een oplossing van het probleem te komen. Een algemeen principe hierbij is dat hoe eerder de annulering gebeurt, hoe flexibeler we kunnen zijn in het hanteren van eventuele annuleringsvergoedingen.

 

 1. Annulering open trainingen
 • De inschrijving voor een training is enkel geldig als dit is gebeurd via het webformulier op onze website.­
 • Kosteloze annulering van de inschrijving kan gedurende veertien dagen na inschrijving.
 • Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 30% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
 • Bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de cursus wordt 90% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.

Voor de Opleiding Socratisch Gespreksleider gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tussen 14 dagen na aanmelding en 1 juni wordt 30% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 1 juni tot 1 juli wordt 50% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 1 juli tot 1 augustus wordt 100% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
 • Een inschrijver heeft ten allen tijde het recht iemand anders in zijn of haar plaats aan een training te laten meedoen.

 

 1. Betalingstermijn voor de opleiding Socratisch gespreksleider

Wie het volledig verschuldigde bedrag voor de opleiding niet in een keer wenst te betalen, kan een betalingstermijn aanvragen. Dat gebeurt per mail via de website. De eerste termijn betreft een bedrag van 200€ en dient binnen de twee weken na ontvangst van de factuur te worden betaald. Een tweede termijn van 550€ dient betaald te zijn binnen 6 weken na ontvangst van de factuur. De derde termijn betreft het resterende bedrag en dient betaald te zijn 1 maand voor aanvang van de opleiding.

 

 1. Annulering eigen open trainingen

Het is mogelijk dat een open training wordt geannuleerd bij overmacht of bij onvoldoende deelnemers. In dat geval heeft de klant de mogelijkheid in te schrijven voor een volgende reeks met dezelfde titel. De toegestane kortingen en bedragen blijven in dat geval gelden, ook al verhoogt het inschrijfbedrag. Wil de klant niet deelnemen aan een volgende reeks, wordt het reeds overgemaakte bedrag teruggestort.

 

 1. Eigendom materialen

De syllabi die bij de training horen zijn voor eigen gebruik van de cursist. Het is niet toegestaan om materiaal uit readers en werkboeken te publiceren in boekvorm of via internet beschikbaar te maken voor derden.

Bekijk onze privacy policy hier