Wat is een socratisch gesprek ?

 

In een socratisch gesprek bespreek je met elkaar wat je vindt (en zegt) over je ervaring, waarom je dat vindt en of je goede redenen hebt om dit te vinden. Stel : je vindt : “dit is een leuke website want er staan leuke filmpjes op”. Is dit een goed argument?

Een socratisch gesprek voer je in tweetallen, in een team of in een groep. Je bevraagt daarin elkaar over deze opvattingen. Het is uiterst geschikt voor teams en groepen die invloedrijke opvattingen van zichzelf en/of hun organisatie onder de loep willen nemen c/q willen veranderen. Het gaat om opvattingen zoals
– “Dit zijn onze kernwaarden”
– “We moeten nog voor het eind van de maand deze targets halen”
– “Onze organisatie is klantvriendelijk”

 
Kies tussen twee activiteiten :

 

 1. Op één dag kennismaken met het socratisch gesprek – zie hieronder en KLIK HIER voor meer info.
 2. Jaarlijkse opleiding tot socratisch gespreksleider – Meer over de cursus

 

Waar en wanneer?
 1. GENT : vrijdag 6 oktober 2017, 9u30-16u30. Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent, zie hetachterhuis.be. Dit is op 10 min. lopen van Station Gent- St. Pieters.  Deadline voor inschrijven : 23 september 2017
 2. ANTWERPEN : donderdag 9 november 2017, 9u30-16u30. In samenwerking met het Huis van de Mens, Jan van Rijswijcklaan 96, 2018 Antwerpen. Deadline voor inschrijven : 30 oktober 2017
 3. BRUSSEL : vrijdag 8 december 2017, 9u30-16u30 : CAL, Avenue Frateur, Campus VUB-ULB, 1050 Brussel. Dit is op 10 min. lopen van Station Etterbeek. Deadline voor inschrijven : 25 november 2017.

 Wat kost het?

Prijs : 185€. Schrijf je met z’n tweeën in, betaal je slechts 135€ p.p. Schrijf je (alleen of met meerdere) in voor resp. 10 september (Gent), 15 oktober (Antwerpen) of 5 november (Brussel), betaal je eveneens 135€. De prijzen zijn inclusief syllabus maar exclusief lunch en (evt) 21% BTW.

Wat levert dit op?

Op de inhoud krijg je betere, concretere, meer werkbare opvattingen die de besluitvorming en de acties sturen

Op het proces oefen je je in het helder formuleren van gedachten en gevoelens, het letterlijk en open luisteren, het doorvragen, het opschorten van oordelen etc.

Meer specifiek zijn dit de resultaten :

Voor jezelf als individuele deelnemer :

Na een eerste gesprek :

 • je luistert beter naar jezelf en naar de anderen
 • je kan complexe of verwarde gevoelens of gedachten van jezelf en van een ander helder, eenvoudig en nauwkeurig formuleren
 • je ontdekt aspecten van je eigen gesprekshouding, bijvoorbeeld (on)geduld, (on)mondigheid, luisterbereidheid, monologische neigingen, impulsiviteit
 • je leert alternatieve interpretaties kennen van begrippen die je zelf hanteert
 • je krijgt inzicht in de gang van je gedachten en je leert je eigen gedachten en gevoelens beoordelen en evalueren
 • je waardeert twijfel en ambivalentie als een voedingsbron van nieuwe inzichten
 • je doet afstand van de vanzelfsprekendheid van je eigen oordelen
 • je scherpt je onderscheidingsvermogen aan : je leert bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen gevoelens en de oordelen over die gevoelens, tussen ‘feiten’ en interpretaties van feiten
 • je kunt nuanceren
 • je kunt adequaat samenvatten en een consensus zoeken
 • je wordt allergisch(er) voor beweringen (of diagnoses) die niet in de waarneming herkenbaar zijn
 • je bent gevoelig voor denken in vragen in plaats van denken in antwoorden
 • je oefent het samen werken en het samen denken

Na meerdere socratische gesprekken:

 • je kan scherpzinnig observeren en fijngevoelig formuleren
 • je bent in staat om accuraat concrete waarnemingen te verbinden met abstracte concepten en andersom
 • je scherpt je onderscheidingsvermogen aan
 • je beheerst de kunst om je oordelen zo nodig op te schorten
 • je ontwikkelt van een onderzoekende houding t.o.v. uitspraken van anderen
 • je denkt nauwkeuriger en zorgvuldiger na in het alledaagse functioneren
 • je vertrouwt op je eigen rede in plaats van beroep te doen op autoriteiten
Voor je organisatie:
 • Je krijgt een betere intercollegiale toetsing
 • Je kan beter en efficiënter vergaderen
 • Je verdiept het contact met collega’s of cliënten dankzij een eigen gemaakte ‘socratische’ manier van denken en handelen
 • Je bent als leidinggevende de ‘vroedvrouw’ van de gedachten : je besteedt het denkwerk zo veel mogelijk uit zodat responsabilisering toeneemt.
 • Je werkt beter samen : je luistert beter en verwoordt meer to the point.
 • Je neemt de ruis weg om plaats te maken voor heldere gedachten en besluiten
 • Je laat je niet (meer) door onzin leiden.

Socratische teaser

Getuigenis Ine te Rietstap

Getuigenis Justine Pardoen