Overtuigen met stijl

 

 Herken je je hierin ?

 • Je wil graag dat je partner, je dochter of zoon, je medewerker of collega iets (voor je) doet. Hoe breng je dat aan?
 • Je weet wat je wil zeggen, maar je krijgt het niet zo snel en kernachtig verwoord.
 • Je weet dat je gelijk hebt en je vraagt je af hoe het komt dat anderen gelijk krijgen en niet jij.

Dan is dit trainingsweekend iets voor jou!

           Waar?

Provinciaal Vormingscentrum Malle
Smekenstraat 61
2390 Malle

           Wanneer?

Vrijdag 08/09/2017 om 19u30 – zondag 10/09/2017 om 17u

Wat houdt de cursus in?

Tijdens dit weekend ontdek je wat het effect is van je eigen gespreksstijl  in het werken met cliënten, collega’s,… En je ontdekt hoe je dat kan veranderen zodat je zelf meer invloed hebt op je gesprekspartners én zij op jou. Je leert tenslotte hoe je deze invloed van de ander en van jezelf kan sturen en stileren.

Na dit weekend…

 • voel je je sterker in een gesprek
 • ken je je persoonlijke overtuigingskracht beter
 • weet je hoe je een boodschap invloedrijk kunt brengen en hoe je een invloedrijke boodschap ontvangt
 • weet je hoe je je collega, partner, vriend,… kan inspireren en motiveren
 • weet je hoe je een ander tot een (ander) standpunt kan verleiden

De achtergronden van onze aandacht in deze training zijn : de antieke cultuur, het socratische gesprek,  de welsprekendheid, de literatuur over invloedrijk spreken en de diplomatie.

Wat staat er op het programma?

Tijdens de eerste dag krijg je bagage mee. We bestuderen enkele beginselen uit de klassieke retorica en uit de psychologie van beïnvloeding. We wisselen theorie af met oefeningen. De tweede dag passen we dit toe op verschillende casussen uit het dagelijks leven.
De methode is ervaringsgericht. We bieden verschillende oefeningen aan waarin de deelnemers (indien gewenst) directe feedback op eigen gedrag krijgen. De focus ligt minder op individuele presentatievaardigheden, meer op het beheersen van invloed in het gesprek.

Vrijdagavond

 • korte introductie
 • Hoe de ander responsabiliseren/motiveren ? Oefening in efficiënt vragen stellen.
 • de inspirerende kracht van een goede vraag

Zaterdag:

 • de Retorica van Aristoteles voor vandaag
 • Opbouw en structuur van een invloedrijke tussenkomst
 • Overtuigen door storytelling
 • Argumentatieleer + oefeningen
 • De kunst van de helderheid en de beknoptheid
 • gebruik/misbruik van aanvechtbare redeneringen en trucs
 • Strategie en diplomatie

Interveniëren met een gericht doel : oefeningen in 3tallen

Zondag

 • Respectvol beïnvloeden : ken je gesprekspartner en bespeel hem/haar
 • uitwerken van casussen en individuele oefeningen
 • evaluatie en tips en tricks

overtuigen met stijl

 

Doelstellingen :

De deelnemers :

– hebben een houding van ‘passionele afstand’ t.o.v. hun boodschap zodat ze die vrij-moedig naar de ander kunnen brengen

– hebben inzicht in de mechanismen die er voor zorgen dat men gelijk krijgt van de ander

– vinden een evenwicht tussen persoonlijke uitstraling, een krachtige boodschap en het inspelen op de ander nemen ‘positie’ in wanneer ze iets verwoorden

– kunnen met hun standpunt de ander stijlvol verleiden in plaats van met ‘geweld’ overwinnen

– kunnen wat ze te vertellen hebben afstemmen op de behoeftes van de ander

– kunnen iets krachtig, beknopt en kernachtig verwoorden

– oefenen zich in het stileren van hun woorden met taal en humor

– zijn efficiënt in het stellen van hun vraag : ze krijgen wat ze willen

– zijn zich bewust van de aard van de interventies van de gesprekspartners

– ervaren hoe je een gesprek kan beïnvloeden

– hebben gevoel voor de ‘gepastheid’ van een vraag of een tussenkomst

 

Getuigenissen:

 

Bert en Luce werken als vrijwillig gastgezin voor AFS- interculturele programma’s. Zij moeten elk jaar opnieuw andere gastgezinnen overtuigen hun huis voor een jaar open te stellen voor een vrijwilliger.

Wat kost het?

De kostprijs is 425€ (excl. 21% BTW) voor de cursus +  verblijf in een eenpersoonskamer in volpension (evenwel mogelijks met gezamenlijk doucheblok).

Deadline voor inschrijven is 15 augustus 2017

Inschrijven :

De inschrijving is definitief van zodra (een gedeelte van) het geld is gestort op rekening nummer
IBAN BE08 0003 2190 5513, BIC BPOTBEB1, Bank van de Post, op naam van Kristof Van Rossem.

Je krijgt een certificaat van deelname en desgewenst een factuur.

Phone: +32 473 71 58 35
Kokerijstraat 90
B 9310 Meldert