Overtuigen met stijl

 

 Herken je je hierin ?

 • Je wil graag dat je partner, je dochter of zoon, je medewerker of collega iets (voor je) doet. Hoe breng je dat aan?
 • Je weet wat je wil zeggen, maar je krijgt het niet zo snel en kernachtig verwoord.
 • Je weet dat je gelijk hebt en je vraagt je af hoe het komt dat anderen gelijk krijgen en niet jij.

Dan is deze training iets voor jou!

           Waar?

Odisee Hogeschool, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Dit is op loopafstand van het Centraal Station.

           Wanneer?

3 vrijdagen (9u30-16u30) : 7 +14 december 2018 + 11 januari 2019

Wat houdt de cursus in?

Tijdens dit weekend ontdek je wat het effect is van je eigen gespreksstijl  in het werken met cliënten, collega’s,… En je ontdekt hoe je dat kan veranderen zodat je zelf meer invloed hebt op je gesprekspartners én zij op jou. Je leert tenslotte hoe je deze invloed van de ander en van jezelf kan sturen en stileren.

Na deze training :

 • voel je je sterker in een gesprek
 • ken je je persoonlijke overtuigingskracht beter
 • weet je hoe je een boodschap invloedrijk kunt brengen en hoe je een invloedrijke boodschap ontvangt
 • weet je hoe je je collega, partner, vriend,… kan inspireren en motiveren
 • weet je hoe je een ander tot een (ander) standpunt kan verleiden

De achtergronden van onze aandacht in deze training zijn : de antieke cultuur, het socratische gesprek,  de welsprekendheid, de literatuur over invloedrijk spreken en de diplomatie.

Wat staat er op het programma?

Tijdens de eerste dag krijg je bagage mee. We bestuderen enkele beginselen uit de klassieke retorica en uit de psychologie van beïnvloeding. We wisselen theorie af met oefeningen. De tweede dag oefenen we in het invloedrijk tussenkomen in vergaderingen, debatten,… We kijken naast de retorische technieken ook naar strategie en timing. De derde dag passen we dit toe op verschillende casussen uit het dagelijks leven.
De methode is ervaringsgericht. We bieden verschillende oefeningen aan waarin de deelnemers (indien gewenst) directe feedback op eigen gedrag krijgen. De focus ligt minder op individuele presentatievaardigheden, meer op het beheersen van invloed in het gesprek.

 

Dag 1 : 

 • korte introductie
 • de retorica van Aristoteles : inleiding
 • Opbouw en structuur van een invloedrijke tussenkomst
 • Overtuigen door storytelling
 • Argumentatieleer + oefeningen
 • De kunst van de helderheid en de beknoptheid
 • gebruik/misbruik van aanvechtbare redeneringen en trucs

Dag 2 : 

 • Strategie en diplomatie in vergaderingen
 • oefenen in invloedrijk spreken
 • Respectvol beïnvloeden : ken je gesprekspartner en bespeel hem/haa

Dag 3 : 

 • uitwerken van casussen en individuele oefeningen
 • evaluatie en tips en tricks

overtuigen met stijl

 

Doelstellingen :

De deelnemers :

– hebben een houding van ‘passionele afstand’ t.o.v. hun boodschap zodat ze die vrij-moedig naar de ander kunnen brengen

– hebben inzicht in de mechanismen die er voor zorgen dat men gelijk krijgt van de ander

– vinden een evenwicht tussen persoonlijke uitstraling, een krachtige boodschap en het inspelen op de ander nemen ‘positie’ in wanneer ze iets verwoorden

– kunnen met hun standpunt de ander stijlvol verleiden in plaats van met ‘geweld’ overwinnen

– kunnen wat ze te vertellen hebben afstemmen op de behoeftes van de ander

– kunnen iets krachtig, beknopt en kernachtig verwoorden

– oefenen zich in het stileren van hun woorden met taal en humor

– zijn efficiënt in het stellen van hun vraag : ze krijgen wat ze willen

– zijn zich bewust van de aard van de interventies van de gesprekspartners

– ervaren hoe je een gesprek kan beïnvloeden

– hebben gevoel voor de ‘gepastheid’ van een vraag of een tussenkomst

 

Getuigenissen:

Ik heb geleerd om, als het gepast is, een verpletterende indruk te maken

Riël Lamur, communications Consultant Operational Management Universiteit Utrecht

 

Bert en Luce werken als vrijwillig gastgezin voor AFS- interculturele programma’s. Zij moeten elk jaar opnieuw andere gastgezinnen overtuigen hun huis voor een jaar open te stellen voor een vrijwilliger.

Wat kost het?

Wie inschrijft voor 10 november 2018 betaalt 355 € (excl. 21% BTW en lunch naar keuze in de buurt). Wie hierna inschrijft, betaalt 395 € (idem). Wens je een factuur, vermeld dan het facturatieadres en het BTW nummer bij inschrijving.

Je krijgt na afloop een certificaat van deelname.

Phone: +32 473 71 58 35
Kokerijstraat 90
B 9310 Meldert