Overtuigen met stijl

 

         Is dit iets voor mij?

— Je hebt het gevoel gelijk te hebben maar je krijgt geen gelijk van de mensen in je omgeving
— Je wil je medewerkers/collega’s/vrienden tot iets bewegen of motiveren maar je weet niet hoe
— Je wil leren iets beter en kernachtiger te verwoorden
— Je wil weten hoe gelijk krijgen werkt en waarom sommigen meer gehoor vinden dan andere
— Je wil oefenen in het stileren van je woorden met taal en humor
— Je wil weten hoe je meer invloed kunt krijgen op je collega’s, studenten, cliënten,…

Dan is dit trainingsweekend iets voor jou!

           Waar?

Provinciaal Vormingscentrum Malle
Smekenstraat 61
2390 Malle
Wegbeschrijving:http://www.provincieantwerpen.be/entiteit.html/nl/entiteiten/provinciaal/doe/provinciaal-vormingscentrum-malle/provinciaal-vormingscentrum-malle.html

           Wanneer?

Vrijdag 08/09/2017 om 19u30 – zondag 10/09/2017 om 17u

Wat houdt de cursus in?

We focussen in deze training op het invloedrijk interveniëren. Met welke opmerking of vraag krijg je wat je wil zonder daarom aan (klant)vriendelijkheid in te boeten? Welke tussenkomst is gepast én doortastend? Welke vraag is op welk moment met welke woorden en tegen welke persoon de beste? Hoe kan ik mijn cliënt met mijn tussenkomsten responsabiliseren? En tot slot :  Hoe krijg ik gelijk van mijn collega’s/cliënten?
In deze training ontdek je wat het effect van je eigen gespreksstijl is in de praktijk van het werken met de cliënt. We bestuderen de tussenkomsten die je doet, onderzoeken het effect en gaan na hoe je dit desgewenst kan veranderen. Een belangrijk aandachtspunt in de training is het diplomatisch vragen stellen : het omgaan met weerstanden, emoties etc. van cliënten.

Wat kan je na dit weekend?

In deze training werk je aan je persoonlijke overtuigingskracht. Je oefent het formuleren, het onderbouwen en het stileren van je tussenkomsten.  Je leert je eigen stijl van communiceren kennen en je verbetert ook je spreek- en presentatievaardigheden. Je krijgt feedback en begeleiding om je opgedane retorische kwaliteiten in je werk of je thuisomgeving in te zetten.
De achtergronden van onze aandacht in deze training zijn : de antieke cultuur, het socratische gesprek,  de welsprekendheid, de literatuur over invloedrijk spreken en de diplomatie.
De volgende algemene doelen bereiken we in deze training.  Ze kunnen nog verfijnd worden afhankelijk van de  specifieke casussen, leerwensen en aandachtspunten die nog worden ingebracht, alsook van de context en de omvang van de groep.

Wat staat er op het programma?

In het eerste deel van de training staat de vraag als instrument centraal en krijg je een introductie in de retorica. In het tweede gedeelte oefenen we het geleerde in verschillende casussen.
De methode is ervaringsgericht. We bieden verschillende oefeningen aan waarin de deelnemers (indien gewenst) directe feedback op eigen gedrag krijgen. In de nabespreking leggen we de link met de theorie.

Vrijdagavond

 • korte introductie
 • Hoe de ander responsabiliseren? De lakens uitdelen en efficiënt vragen stellen.
 • de hygiëne van vraag en antwoord : oogsten wat je zaait (plenair + in 3 tallen)

Zaterdag
Introductie in de retorica :

 • Retorica van Aristoteles (presentatie)
 • Opbouw en structuur van een invloedrijke tussenkomst
 • Overtuigen door storytelling
 • Argumentatieleer + oefeningen
 • Presentatie : oefening in Ethos-Logos-Pathos
 • De kunst van de beknoptheid
 • Studie van gebruik/misbruik van retoriek in de communicatie : aanvechtbare redeneringen
 • Strategie en diplomatie

Interveniëren met een gericht doel : oefeningen in 3tallen

Zondag

 • Respectvol beïnvloeden : ken je gesprekspartner en bespeel hem/haar
 • uitwerken van casussen en individuele oefeningen
 • evaluatie en tips en tricks

overtuigen met stijl

 

De deelnemers :

– hebben een houding van ‘passionele afstand’ t.o.v. hun boodschap zodat ze die vrij-moedig naar de ander kunnen brengen

– hebben inzicht in de mechanismen die er voor zorgen dat men gelijk krijgt van de ander

– vinden een evenwicht tussen persoonlijke uitstraling, een krachtige boodschap en het inspelen op de ander nemen ‘positie’ in wanneer ze iets verwoorden

– kunnen met hun standpunt de ander stijlvol verleiden in plaats van met ‘geweld’ overwinnen

– kunnen wat ze te vertellen hebben afstemmen op de behoeftes van de ander

– kunnen iets krachtig, beknopt en kernachtig verwoorden

– oefenen zich in het stileren van hun woorden met taal en humor

– zijn efficiënt in het stellen van hun vraag : ze krijgen wat ze willen zijn alert

– zijn zich bewust van de aard van de interventies van de gesprekspartners

– ervaren hoe je met behulp van een vraag een gesprek kan beïnvloeden

– hebben gevoel voor de ‘gepastheid’ van een vraag of een tussenkomst

 

Getuigenissen:

 

Bert en Luce werken als vrijwillig gastgezin voor AFS- interculturele programma’s. Zij moeten elk jaar opnieuw andere gastgezinnen overtuigen hun huis voor een jaar open te stellen voor een vrijwilliger.

Wat kost het?

Wie inschrijft voor 1 juli 2017 betaalt 385 € (excl. 21% BTW) voor een verblijf in een eenpersoonskamer in volpension (evenwel mogelijks met gezamenlijk doucheblok). Wie hierna inschrijft, betaalt 425 €  (excl.21% BTW).

Deadline voor inschrijven is 15 augustus 2017

Inschrijven :

De inschrijving is definitief van zodra (een gedeelte van) het geld is gestort op rekening nummer
IBAN BE08 0003 2190 5513, BIC BPOTBEB1, Bank van de Post, op naam van Kristof Van Rossem.

Je krijgt een certificaat van deelname en desgewenst een factuur.

Phone: +32 473 71 58 35
Kokerijstraat 90
B 9310 Meldert