Wat bereik je met een socratisch gesprek?

Lees dit interview met Kristof van Rossem.

 

kristof

Lees hier het artikel uit Knack, 2014 over de kunst van het vragen stellen.

In een socratisch gesprek oefen je:

  • Het helder formuleren van een eigen standpunt
  • Het goed argumenteren van je standpunt
  • Het concreet maken van algemene beweringen zoals "we zijn een goed team"
  • Het letterlijk luisteren naar wat je zelf zegt en wat anderen zeggen
  • Het kritisch onderzoeken van standpunten o.a. door het stellen van de juiste vragen
  • Het scherp observeren van het verschil tussen woorden en daden (de ironie)
  • De maieutische stijl van het begeleiden van een gesprek
GetuigenissenDocumentaireSocratische Teaser

Kristof Van Rossem werkt sinds 1999 professioneel met allerlei varianten van de socratische methode. Typisch voor zijn stijl is de intellectuele scherpte, de creativiteit in werkvormen, de groepsdynamische feeling en de socratische ironie. Hij maakt voor jou op maat van je organisatie de volgende programma’s :

socratisch gesprek training integriteit / morele oordeelsvorming
opleiding socratische gespreksvoering dialoog en besluit
filosoferen met kinderen en jongeren de kunst gelijk te krijgen
de kracht van het vragen stellen missie, visie en doelstellingen onderzoeken en formuleren
vragend werken met cliënten cocreatief ondernemen
prioriteiten stellen